Seçtiklerimiz

Patriyarkal kapitalizm ve kadınların kurtuluşu – Zeynep Aziz

Burjuva ideolojisi mi? Hayat mücadelesi mi? “O zamanlar, bu durumu tanımlayacak bir kelimemiz bile yoktu. Adına ‘hayat’ diyorduk.” – Gloria Steinem Giriş Yıllardır kadınların verdiği mücadele sonucu bugün örgütlerimiz içerisinde gözle görülür bir değişimden geçiyoruz. 8 Mart öncesinde kadın komünarlar kız kardeşlerine yazdığı mektupta, onların deyimiyle “özel ve politik” olan [Devamını Oku…]

Birleşik devrim ve öncülük hattının inşası – Ali Efe

Türkiye devrimci mücadelesi birleşik devrim perspektifiyle beş yıldır yeni bir örgütlenmenin ve mücadele tarzının etkisini yaşıyor. Beş yıl, salt zamansal ölçümüyle bile ‘Birleşik Devirim’i, kendinden önce yaşanan bütün birlik, birleşme, vb zeminlerde ortaya çıkan örgütlenmelerden ayırıyor. Uzun ömür bir yanıyla örgütlenmenin asgari sağlığı hakkında bize bir fikir verirken diğer yanıyla [Devamını Oku…]

Seçtiklerimiz| Tolere edilebilir şiddet: İki tokat için yuvanı dağıtma, iki Kürt için devleti yıpratmayalım – Hülya Osmanağaoğlu

Pazar sabahları haber okumak daha ilginç bir hale geldi. Evet, hepimiz Sedat Peker’in anlattıklarından haberdarız ama yine de ilgiyle takip ediyoruz. Özellikle Süleyman Soylu’nun televizyona çıkıp kendisini aklamaya çalışmasından sonra Sedat Peker videolarına ilgi daha da arttı. Televizyon şovunda kendilerini muhalif addeden iki gazetecinin (ki bir tanesinin uzun bir sosyalist [Devamını Oku…]

Birleşik Devrimde İşçi Sınıfı ve Kentler – Kemal Taşyakan

Devrimci siyaset açısından işçi sınıfı öncülüğünde kent ayaklanmacı devrim strate­jisi, birleşik devrim fikriyle iç içe geçen yeni bir niteliğe sıçramıştır. Bu nitelik, “dayanışma” ve “destek” gibi kavramsal olguların çok ötesine uzanan “proletarya diktatörlüğü” hedefinin gerçekleştirilmesi yürüyüşünde, devrimin niteliğini, bileşimini, hangi sınıflar üzerinden yükseleceğini belirleyen ana strateji ile bütün­leşerek, bu stratejinin [Devamını Oku…]

Birleşik Devrim Tarihine Bakış – Umut Keçer

Giriş ve Geçmiş Mücadele Mirası Birleşik devrim mücadelesi Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarında gelişen birleşik devrim mücadelesi açısından stratejik önemdedir. Türkiye işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelesi Türkiye devriminin kendi gelişim dinamikleri açısından köklü bir tarihsel mirasa sahiptir. Yine aynı şekilde Kuzey Kürdistan devriminin de uzun bir mücadele geçmişi vardır. Bu [Devamını Oku…]